סוגים של עבודות אקדמיות שצריך להגיש בתואר ראשון

כשעושים תואר תואר ראשון יש מטלות שמגישים לאוניברסיטה שאותם בודקים המתרגלים.

אם מדובר באוניברסיטה הפתוחה אז אין מתרגלים ויש ממ"ן להגיש כמה פעמים בקורס (ראשי תיבות של מטלת מנחה).

בסוף התואר צריך להגיש 2 עבודות סמינריוניות.

עבודה סמינריונית צריכה לעמוד בכללי כתיבה אקדמים שונים ובינהם:

1.מבוא לעבודה

2.סקירת ספרות שצריכה לעמוד בכללי APA כדי שאפשר יהיה לדעת בדיוק איזה מאמרים צוטטו

3.בחירת שאלת מחקר בעזרת המנחה של העבודה

4.תוכן העניינים של העבודה

5.העבודה עצמה עם השאלה והמסקנות

6.ביבליוגרפיה שכוללת את המקורות שמהן נלקחו החומרים לעבודה. הביבליוגרפיה תחולק למקורות אקדמאים ומקורות לא אקדמאים

7.נספח לעבודה שיכלול את השאלונים שהיו בה, טבלאות ועוד מסמכים שהיו בה

 

לפעמים יש קושי בביצוע עבודה אקדמית מקיפה כי בסוף התואר מתחילים לעבוד או שיש סיבות אחרות.

במקרה כזה אפשר להעזר בשירות של הכנת עבודה אקדמית